דלג על הניווט.

עוד עלינו »

מה אנחנו עושים?

המשרד נותן ייעוץ משפטי לרשויות, תאגידים ולקוחות פרטיים בתחום הנדל"ן, תכנון ובנייה, מכרזים והתקשרויות, לטיגציה, תובענות ייצוגיות, חוקי עזר, מיסוי מוניציפלי, דיני עבודה, משפט מנהלי, תמיכות והקצאות. לייעוץ משפטי ניתן להתקשר לטלפון 03-6130875.

הכנס מייל לקבלת עדכונים

חוזרי מנכ"ל משרד הפנים

בלעדי באתר ויינברגר ברטנטל ושות' – אינדקס חוזרי מנכ"ל משרד הפנים

blank_page

הסדרת פעילותם החוקית של הרשויות המקומיות מעוגנת בחקיקה ראשית ובתקנות והנחיות של משרד הפנים. במשך השנים פורסמו עדכוני החקיקה, התקנות וההנחיות השונות בחוזרי מנכ"ל משרד הפנים. חוזרי המנכ"ל הפכו במהלך השנים לקאנון משפטי, אולם ההתמצאות בהם והמעקב אחר השינויים והתוספות בנהלים ובהוראות - הפכה קשה מנושא.

 

משרד עורכי דין ויינברגר ברטנטל ושות' הרים את הכפפה ועמל על בניית אינדקס ראשון מסוגו לחוזרי מנכ"ל משרד הפנים. האינדקס סוקר את חוזרי המנכ"ל ומפלח אותם לנושאים נבחרים ולתתי נושאים. האינדקס מהווה כלי רב ערך לכל בעל עניין ברשויות המקומיות - ראשי רשויות ונבחרי ציבור, מנכ"לים, יועצים משפטיים, בעלי תפקידים אחרים וכן אזרחים המבקשים לדעת אודות דרך ההתנהלות והחובות המוטלות על הרשות המוניציפאלית. [מעודכן ליום 20.1.2010]

 

 

 

מספר נושא נושא כללי תת נושא פורסם בחוזר מס'
1.

ראשי רשויות 

מינוי עוזר לראש רשות מקומית

נוהל אבטחת ראשי רשויות

4/09

2/08

 

 

התערבות ראשי רשויות מקומיות בהליכים פלילים

כהונת יושבי ראש מועצות ראשונות וועדות קרואות וסגניהם

1/07

1/01 

    התמודדות בבחירות של ראשי רשויות ממונות, סגניהם וחברי מועצות ממונות 4/00
2.

מינוי סגנים בשכר לראש ראשות מקומית/ תנאי שכר לראשי רשויות וסגניהם בשכר/תנאים של סגנים בתואר

השתתפות בהוצאות לרכישת ביגוד לראש רשות וסגן בשכר

עדכון תנאים נלווים - השתתפות במתנות לראש רשות וסגן בשכר

8/09
   

כללים למינוי סגנים בשכר לראש הרשות המקומית

כללים למינוי סגנים בשכר לראש הרשות המקומית

4/09

1/09

 

 

תנאים נלווים לראשי רשויות מקומיות וסגניהם בשכר - עדכון

7/08

 

 

השתתפות בהוצאות לרכישת ביגוד לראש רשות מקומית ולסגנו בשכר לשנת 2008

6/08

 

 

תנאי שכר ותנאים נלווים לראש רשות מקומיות ולסגניו בשכר נכון לחודש יולי 2007

4/08

 

 

קביעת שכר לראשי רשויות מקומיות וסגניהם לשעבר לחישוב קיצבת פרישה - עידכון ינואר 2008

2/08

 

 

קביעת שכר לראשי רשויות מקומיות וסגניהם בשכר- עידכון ינואר 2008

2/08

 

 

ראשי רשויות מקומיות וסגניהם בשכר - תנאי שכר ותנאים נלווים - עדכון

2/07

 

 

קביעת שכר לראשי רשויות מקומיות וסגניהם בשכר- עידכון תוספת היוקר יוני 2006

4/06

 

 

קביעת שכר לראשי רשויות מקומיות וסגניהם לשעבר לחישוב קצבת פרישה - עידכון תוספת היוקר יוני 2006

4/06

 

 

קביעת שכר ותנאים נלווים לראשי רשויות מקומיות וסגניהם בשכר עדכון ינואר 2007 - תיקון

3/06

 

 

קביעת שכר לראשי רשויות מקומיות וסגניהם לשעבר לחישוב קצבת פרישה - עדכון ינואר 2006

1/06

 

 

רכב צמוד לראש הרשות המקומית וסגנו בשכר - הבהרה

11/04

 

 

תנאי עבודה של סגנים בתואר (ללא שכר) וחברי מועצה

11/04

 

 

תנאי שכר ותנאים נלווים לראש רשות מקומית ולסגניו בשכר מעודכן לאוגוסט 2004

9/04

    חוזר המנהל הכללי מיוחד - תנאי שכר ותנאים נלווים לראשי הרשויות המקומיות וסגניהם בשכר 4/04*

 

 

קביעת שכר ותנאים נלווים לראשי מועצות  ממונות וועדות קרואות וסגניהם בשכר

2/04

 

 

תנאי פרישה של ראשי רשויות וסגניהם בשכר

3/06

 

 

טופס קביעת קיצבה של ראשי רשויות מקומיות וסגניהם בשכר

3/06

    מעמדו של ראש רשות הפורש עקב הסכם רוטציה 2/02
    תנאי שכר ותנאים נלווים לראשי הרשויות המקומיות וסגניהם בשכר 1/02
   

-

קביעת שכר ותנאים נלווים לראשי רשויות מקומיות וסגניהם בשכר ותנאי פרישתם

שכר הנבחרים ברשויות המקומיות והזכאים לו - עדכון חוזר תנאים נלווים מאפריל - 1997

-

4/01
    קביעת שכר ותנאים נלווים לראשי רשויות מקומיות וסגניהם בשכר ותנאי פרישתם 1/01
   

הפרשות לקופת גמל - ראש רשות מקומית וסגניו בשכר

ביטול חוק הרשויות המקומיות (גמול השתתפות בישיבות לחברי מועצה)

סגן ראש רשות שניטלו ממנו סמכויות ותפקידים

7/99

3/99

3/99 

3.

עובדים בכירים ברשויות 

עדכון שכר לעובדים הבכירים ברשויות מקומיות

עדכון שכר לעובדים הבכירים ברשויות מקומיות 

4/09

2/08

 

 

הבהרות לתנאי העסקה לעובדים בכירים

6/07

 

 

עדכון שכר לעובדים הבכירים ברשויות מקומיות

3/06

 

 

אישור עבודה אקדמית לעובדים בכירים

1/06

 

 

עדכון שכר לעובדים הבכירים ברשויות מקומיות

1/06

 

 

דמי כלכלה לעובדים סטטוטוריים

7/05

 

 

עדכון שכר לעובדים הבכירים ברשויות מקומיות

3/05

 

 

עדכון שכר לעובדים הבכירים ברשויות מקומיות

6/04

 

 

איוש משרת מזכיר וגזבר ברשויות שבין 10,000 ל- 15,000 תושבים

6/04

 

 

אישור חוזה בכירים

3/03

 

 

עדכון שכר לעובדים הבכירים ברשויות מקומיות

2/03

    חוזה אישי להעסקת עובד סטטוטורי ברשומ"ק לאחר 1.1.2003 6/02
   

דוברים

חוזר המנהל הכללי מיוחד - העסקת עובדים סטטוטריים ברשויות המקומיות

5/02

5/02*

    עדכונים והוראות - תנאי פרישה של עובדים בחוזה בכירים 2/02
   

דוברות פוליטית על ידי דוברי הרשויות המקומיות

עדכון שכר לעבודים הבכירים ברשויות המקומיות

שכר מבקרי הרשויות המקומיות

5/01

1/01

8/99

4.

עובדים

הקפאת קליטת עובדים חדשים בשנים 09-10 בשלטון המקומי 7/09
   

הפסקת שירותם של עובדים מעבר לגיל הפרישה

תשלום שכר מלא לעובדים

4/09

3/08

 

 

הנחיות בניהול עובדים - העסקת עובדים במילוי מקום; החתמת כרטיס נוכחות.

3/08

 

 

הוראת שעה משקית - הגנה על זכויות עובדים המועסקים בידי קבלני שירותים

6/07

 

 

תנאי פרישה של עובדים ברשויות מקומיות - נהלים חדשים לבדיקות רפואיות לעובדים לצורך הגדלת תקופת שירות בגין סיבה בריאותית

8/05

 

 

תיקון חוק הרשויות המקומיות (משמעת) בנושא השעייתם של עובדים בגין חקירה פלילית המתנהלת נגדם

12/04

 

 

הסכם עקרונות עם ההסתדרות בנדון תוכניות הבראה ברשויות מקומיות

11/04

 

 

הפסקת שירותם של עובדים מעבר לגיל פרישה

8/04

 

 

בית הדין למשמעת של עובדי הרשויות המקומיות

3/04

 

 

דמי ניהול לעובדים המועסקים בפנסיה תקציבית

1/04

 

 

אישור נחיצות משרה

3/03

 

 

קיצבת פרישה לעובדים

3/03

    טיפול בתביעות של הלנת שכר 4/02
    בית הדין למשמעת + רשויות שאינן משלמות שכר 3/02
    קליטת עובדים חדשים במגזר הציבורי 2/02
   

-

רענון נוהל קבלת עובדים במועצות המקומיות והאזוריות

תיקון פקודת העיריות - סייגים להעסקת קרוב משפחה

תכנית הבראה - תנאי פרישה מרצון

-

1/02
    עובדי גופים מתוקצבים + תזכורת בעניין עבודה נוספת לעובדים בעיריות 2/01
   

הגבלה על הסכמי פשרה ובוררויות בתביעות של עובדים ונבחרים

הפרשות לפנסיה צוברת - עובדי הוראה

5/00

7/99 

    עובדים במועצה ממונה 3/99 
5.

נבחרי ציבור - חברי מועצה

מפתח לקביעת מספר חברי מועצה ברשויות מקומיות

נבחרים בעלי חובות ארנונה ומים

פסלות לכהונה ברשות מקומית בשל הרשעה מחוץ לישראל

4/09

1/07

9/00

6.

ניגודי ענינים

כפל כהונה במועצה אזורית - ניגוד עניינים בין תפקיד חבר ועד לתפקיד חבר מועצה באותה רשות

7/07

    החלת כללי ניגוד עניינים של עורכי דין במשרדו של תובע שהוסמך על ידי היועץ המשפטי לממשלה 2/02
7.

חיובים אישיים של נושאי משרה

נוהל לחיוב אישי של נושאי משרה ברשות מקומית

1/09

 

 

נוהל לחיוב אישי של נושא משרה ברשות מקומית

6/08

 

 

החלטות הוועדה לחיוב אישי

7/07

 

 

נוהל ואמות מידה להפעלת הסמכות לחיוב אישי (תיקון)

4/06

    תמצית פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים בנושא הסמכות לחיוב אישי של נבחרי ציבור ושל עובדי ציבור 4/02
   

נוהל לחיוב אישי של נושאי משרה ברשויות מקומיות

אמות מידה לחיוב אישי בגין הוצאה שלא כדין

5/01

1/01

8.

תמ"א 38

יישום תוכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה תמ"א 38

1/09

 

 

תקנות התכנון והבניה בדבר פטור מהיטל השבחה ועידוד חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה

3/09

 

 

עידוד חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה על פי תמ"א 38 ואמצעים נוספים.

4/08

 

 

תוכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה (תמ"א 38)

6/05

9.

השתתפות רשות מקומית בתקציב מוסדות חינוך מוכר שאינו רשמי 

השתתפות הרשויות המקומיות בתקציבי מוסדות החינוך המוכרים שאינם רשמיים

8/09

    השתתפות רשות מקומית בתקציב מוסדות חינוך מוכר שאינו רשמי (תיקון מס' 3) 1/09

 

 

השתתפות רשות מקומית בתקציב מוסדות חינוך מוכר שאינו רשמי (תיקון מס' 2)

7/08

 

 

השתתפות רשות מקומית בתקציב מוסדות חינוך מוכר שאינו רשמי

4/08

10.

נוהל הקצאת כספים למתנסי"ם

עדכון נוהל הקצאת כספים מטעם רשות מקומית למתנסים המופעלים ע"י מנהל - עובד חברת המתנסים

1/09

 

 

עדכון נוהל הקצאת כספים מטעם רשות מקומית למתנסים המופעלים ע"י מנהל - עובד חברת המתנסים

6/08

 

 

עדכון נוהל הקצאת כספים מטעם רשות מקומית למתנסים המופעלים ע"י מנהל - עובד חברת המתנסים

3/08

 

 

עדכון נוהל הקצאת כספים מטעם רשות מקומית למתנסים המופעלים ע"י מנהל - עובד חברת המתנסים

1/08

 

 

עדכון נוהל הקצאת כספים מטעם רשות מקומית למתנסים המופעלים ע"י מנהל - עובד חברת המתנסים

6/07

 

 

הקצאת כספים מטעם רשות מקומית למתנסים המופעלים ע"י מנהל - עובד חברת המתנסים

4/07

11.

נוהל הקצאת מקרקעין

נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית (תיקון מס' 4)

4/07

 

 

נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית (תיקון מס' 3)

7/05

 

 

נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית (תיקון מס' 2)

7/04

    נוהל הקצאת קרקעות ומבנים בפטור במכרז ללא תמורה או בתמורה סמלית - תיקונים והבהרות 6/02
    נוהל הקצאת קרקעות ומבנים בפטור במכרז ללא תמורה או בתמורה סמלית 5/01
12.

נוהל תמיכות

נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי רשויות מקומיות

4/06

 

 

נוהל למתן תמיכות על ידי רשויות מקומיות - הוראות לשנת 2006

4/06

 

 

קביעת נוהל חדש למתן תמיכות על ידי רשויות מקומיות - הוראות מעבר לשנת 2006

3/06

 

 

מתן תמיכות על ידי רשויות מקומיות

עקרונות ונהלים להקצאת מענקי סיוע

1/06

6/00 

13.

נוהל החזרת הוצאות משפטיות 

תיקון נוהל מימון הוצאות משפטיות בשלטון המקומי

5/09

   

תיקון נוהל הוצאות משפטיות בשלטון המקומי

2/07

 

 

נוהל מימון הוצאות משפטיות בשלטון המקומי

6/04

 

 

נוהל מימון הוצאות משפט של נבחרי ציבור ועובדי ציבור ברשויות מקומיות

3/04

14.

היועץ המשפטי של הרשות המקומית

נוהל מינוי יועץ משפטי חיצוני קבוע לרשות מקומית

נוהל מסירת עבודות משפטיות לעורכי דין חיצוניים ברשויות המקומיות

5/09

5/09

   

נוהל הפסקת עבודתו של יועץ משפטי לרשות מקומית

3/06

 

 

נסיונות לפגוע במעמדם של היועצים המשפטיים ברשויות

10/04

 

 

הגבלת חתימה על הסכם פשרה

3/04

 

 

מעמדו של היועץ המשפטי ברשות מקומית

1/04

 

 

נוהל הפסקת עבודתו של יועץ משפטי לרשות מקומית המועסק בחוזה בכירים.

2/03

   

יועצים משפטיים לעיריות

רענון הנחיות לגבי העסקת יועצים משפטיים בעיריות

3/01

2/01

15.

נוהל שינוי תחום שיפוט של רשות מקומית

נוהל שינוי תחום שיפוט של רשות מקומית וקביעת אזורים לחלוקת הכנסות.

4/08

 

 

נוהל שינוי תחום שיפוט של רשות מקומית

8/05

   

נוהל שינוי תחום שיפוט של רשות מקומית

נוהל שינוי תחום שיפוט של רשות מקומית

4/01

2/01

16.

נוהל מתן אישור להנפקת אגרות חוב מוניציפליות

נוהל מתן אישור להנפקת אגרות חוב מוניציפליות

3/03

17.

תאגידים עירוניים / סטטוטוריים/ מועצות דתיות

נוהל מינוי יועץ משפטי קבוע לתאגיד מקומי

5/09

   

נוהל קיזוז חובות רשויות מקומיות לתאגידים סטטוטוריים

7/08

 

 

עדכון לעניין קליטת עובדים באיגודי ערים ותאגידים עירוניים בשנת בחירות

6/08

 

 

מינוי חשב מלווה לתאגיד עירוני

4/08

 

 

בדיקת כשרותם והתאמתם של מועמדים לכהונה מטעם רשות מקומית בגוף המנהל של תאגיד עירוני

3/08

 

 

קיזוזים לאיגודים סטטוטוריים

6/07

 

 

הלוואות וערבויות לתאגידים עירוניים

1/06

 

 

חובת תשלום לאיגודי ערים ומועצות דתיות

1/06

 

 

מינוי וועדת בחינה למנכ"ל חברה עירונית

10/04

 

 

נוהל הקמת חברה עירונית

5/04

 

 

מינוי מנהל כללי ובעלי תפקידים בחברות עירוניות

3/04

 

 

הרכב הדירקטוריון וגמול השתתפות לחברי דירקטוריון בתאגיד עירוני.

6/03

   

חוזר המנהל הכללי מיוחד - שכר מנכ"לים בחברות עירוניות

העברת מקרקעין לתאגיד עירוני ועסקאות במקרקעין של התאגיד

1/03*

6/02

    שכר יו"ר איגודי ערים 5/99
19.

תאגידי מים וביוב

היטל על צריכת מים עודפת במגזר הביתי

מענקי מדינה בתחום תאגידי המים והביוב

7/09

7/09

    שיתוף פעולה וחלוקת משימות בין תאגידי מים לרשויות המקומיות במצבי חירום ומשבר בתחום המים

4/09

    חלוקת מענקים בתחומי מים וביוב 9/08
   

מענקי מדינה נוספים בתחום תאגידי המים והביוב עבור תאגידים שיוקמו החל מאוגוסט 08 עד ינואר 09

7/08

 

 

נוהל שימוש בכספים המתקבלים בעיריות כתוצאה מתיאגוד המים והביוב

6/08

 

 

סיכום בין משרד האוצר למשרד הפנים בעניין מתווה פעולה חוק תאגידי המים וביוב

2/08

 

 

מענקי מדינה נוספים בתחום תאגידי המים והביוב - חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א - 2001

2/08

   

חלוקת מענקים בתחומי מים וביוב

נוהל השימוש בכספים המתקבלים מתאגוד מים וביוב

מענקי מדינה בתחום תאגידי מים וביוב

התקדמות הרשויות בהליך התאגוד - מיפקד נכסים

1/08

10/07

8/07

4/06 

 

 

כללי העברת נכסים בהליך הקמת תאגיד למים וביוב לפי סע' 11 לחוק תאגידי מים וביוב תשס"א - 2001

1/06

 

 

מימון לרשויות שמסיימות מפקד נכסים למים וביוב, והקפאת מקדם יורד

8/05

 

 

מענק מיוחד לתאגידי מים וביוב באזור תיירות

7/05

 

 

תיקון לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א - 2001

נוהל הפעלת הסמכות לנתק מים

9/04

6/04 

 

 

תוספת לקריטריונים לסיוע להקמת תאגידים כפיילוט לאחר חקיקת חוק תאגידי מים וביוב

4/03

   

קריטריונים לסיוע להקמת תאגידים כפיילוט לאחר חקיקת חוק תאגידי מים וביוב

נוהל העברת מענקים מיוחדים לעידוד הקמת תאגידי מים וביוב בהתאם לחוק התקציב

 6/02
20.

איגוד ערים לכבאות

איגוד ערים לכבאות - עלות להסכם קיבוצי

1/09

 

 

ביקורת פנימית באיגודים לכיבוי אש

3/09

 

 

מינוי מנהל כללי לאיגוד ערים לשירותי כבאות

7/04

 

 

סידורי כבאות שבשיקול דעת - סמכות מפקד השירות

2/04

21.

תובעים עירוניים

חובת יחידת הפיקוח להעביר את כל תיקי החקירה להחלטת התובע

1/07

   

תשלום אגרות בגין מסירת מידע ממשרדי הממשלה לתובעים עירוניים

נוהל לטיפול בבקשה לקבלת מידע מעו"ד של רשויות מקומיות, בתוקף הסמכתם ע"י היועמ"ש לממשלה להגשת תביעות פליליות נגד עמותות ו/או אגודות עותומניות

9/00

 

7/00

   

עצמאות התובעים הפליליים ברשויות המקומיות

הסמכת תובעים

4/00

6/99 

22.

נוהל הקצאת תקציב רזרבת השר - מענקי איזון

נוהל הקצאת תקציב רזרבת השר (תיקון)

1/07

 

 

חוזר מנכ"ל מיוחד - נוהל הקצאת תקציב רזרבת השר

5/05*

 

 

קריטריונים להעברת תקציב מרזרבת השר לרשויות מקומיות הפועלות לסירוס חתולי רחוב בשנת 2004

3/04

23.

מקומות רחצה

אמות מידה לקביעת דמי כניסה למקומות רחצה

4/07

 

 

גביית תשלום כדמי כניסה למקום רחצה

4/06

 

 

חוזר מנכ"ל מיוחד - מאפיינים ומדדים להערכת סיכונים בחופי ים

2/05*

 

 

תקנות הסדרת מקומות רחצה (בטיחות בבריכות שחיה) התשס"ד - 2004

11/04

24.

מכרזים

עדכון סכומים בענייני מכרזים

3/06

 

 

עדכון סכומים בענייני מכרזים

1/06

 

 

עדכון סכומים בעניין מכרזים ע"פ המדד שפורסם ביום 15.5.05

6/05

 

 

ניסוח מכרזים שמתפרסמים על ידי רשויות מקומיות

10/04

 

 

עדכון סכומים בענייני מכרזים

10/04

 

 

עדכון סכומים בענייני מכרזים

9/04

 

 

עדכון סכומים בענייני מכרזים

8/04

 

 

ניסוח מכרזים שמתפרסמים על ידי רשויות מקומיות

7/04

 

 

עדכון סכומים בענייני מכרזים

1/04

 

 

עדכון סכומים בענייני מכרזים עפ"י המדד שפורסם ביום 15.9.03

6/03

 

 

עדכון סכומים בענייני מכרזים

5/03

 

 

מכרזים של החברה למשק וכלכלה

4/03

 

 

עדכון סכומים בענייני מכרזים

4/03

 

 

מכרזים למתן זיכיון לתפעול ותחזוקה של מכוני טיהור ומערכות ביוב

3/03

 

 

עדכון סכומים בענייני מכרזים

2/03

 

 

מכרזים של החברה למשק וכלכלה

פרסום מכרזים בעברית וערבית

1/03

5/00 

    אישור התקשרות בחוזים על-פי חוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים), התשל"ב-1972 1/00
25.

ביקורת ודו"חות

ניסיון נדרש ממועמד למשרת מבקר פנים

ביקורת הדוחות הכספיים של הרשויות המקומיות

4/09

2/08

 

 

ניסיון נדרש ממועמד למשרת מבקר פנימי

2/08

 

 

מינוי מבקר פנימי במועצות האזוריות

2/08

 

 

ביקורת הדוחות הכספיים של הרשויות המקומיות

12/04

 

 

מבקר פנימי בעיריות ובמועצות מקומיות

5/04

    איסור עבודה נוספת למבקרי פנים ברשויות מקומיות 5/02
   

כללים בדבר פרסום דוחות ביקורת הנערכים ע"י משרד הפנים

חתימה על דו"חות כספיים

4/01

5/00

26.

איחוד רשויות 

איחוד מרצון של רשויות מקומיות

2/08

 

 

איחוד רשויות מקומיות - כוח אדם

8/04

    חוזר המנהל הכללי מיוחד - הליך איחוד רשויות - עדכון ודברי הסבר 3/03*
27.

חוק חופש המידע

חוק חופש המידע התשנ"ח - 1998 תזכורת להנחיות החוק

1/08

28.

חוקי עזר

נוסחים מומלצים לחוקי עזר בדבר פיתוח תשתיות מוניציפאליות

1/08

 

 

הנחיות לעניין חוקי עזר

3/06

 

 

מחזור מלוות ביוב

8/05

 

 

חוקי עזר בדבר היטל שירותי שמירה

10/04

 

 

חוקי עזר - אגרת ביוב

1/04

 

 

עקרונות לקביעת מנגנון מתן הנחות במסגרת חוקי עזר

חובת הצגת חוקי עזר לעיון ולרכישה

1/04

5/00 

   

עדכון לנוהל אשור ופרסום חוקי עזר

חוק עזר לניקוז - הסבר ודוגמאות

2/00

8/99

29.

ארנונה

תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחות מארנונה)(תיקון מס' 2), התשס"ט - 2009

4/09

   

תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחות מארנונה)(תיקון מס' 2), התשס"ח - 2007

1/08

 

 

נוהל הגשת בקשה להיתר חריג בארנונה לשנת 2008

1/08

 

 

תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחות מארנונה) התשנ"ג הגדרת הכנסה

1/08

 

 

גביית ארנונה ממחזיקים במבנים בלתי חוקיים

7/07

 

 

תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה)(תיקון), התשס"ז

4/07

 

 

חידוש המבצע לגביית חובות עבר בארנונה ברשוית המקומיות

3/07

 

 

הוראות לעניין הטלת ארנונה לשנת 2007

1/07

 

 

נוהל הגשת בקשה להיתר חריג לשנת 2007

1/07

 

 

מבצע גביית חובות עבר בארנונה ברשויות מקומיות

5/06

 

 

הוראות לעניין הטלת ארנונה לשנת 2006

3/06

 

 

חוזר מנכ"ל מיוחד הוראות לענין הטלת ארנונה לשנת 2005 ונוהל הגשת בקשה להיתר חריג לשנת 2005

3/05

 

 

תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה)(תיקון מס' 2) תשס"ה - 2005

3/05

 

 

קריטריונים נוספים לפטור מארנונה לפי סע' 5(ז) לפקודת מסי עירייה ומיסי ממשלה (פיטורין), 1938

2/05

 

 

תשלום ארנונה השנויה במחלוקת המוטלת על המדינה על ידי הרשויות המקומיות

 

 

 

קיזוז חובות ארנונה

3/04

 

 

הטלת ארנונה כללית בשנת 2004

חוזר המנהל הכללי מיוחד - תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 3) התשס"ג -2003

1/04

*1/03 

   

-

אכרזת המיסים (גבייה) (ארנונה כללית ותשלומי חובה לרשויות מקומיות), (הוראת שעה), התשס"ב - 2002

תיקון נוהל בקשה לקבלת פטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור

תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), (תיקון), התשס"ב-2001

2/02
   

-

נוהל הגשת בקשה לשינוי סיווג/ תת סיווג/ או העלאה חריגה ו/או הפחתה חריגה בשנת 2000

תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות בשנת התש"ס-2000)

תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התש"ס-2000

-

1/00
    תיקון נוסח למינוי ועדת ערר לארנונה ומנהל ארנונה 6/99
30.

רישוי עסקים

עדכון אגרות רישיון עסק

8/05

 

 

רישוי ושירותי חירום - שינוי מבנה ארגוני

9/04

 

 

רענון נהלי עדכון נותני אישור - הליכי רישוי עסקים

9/04

 

 

הגדרת תפקידים ברישוי עסקים

3/04

 

 

תוקף אישור כבאות לצורך חידוש רשיון עסק

2/04

 

 

מתן רישיון עסק לעסק שאינו עומד בדיני התכנון והבניה

1/04

 

 

תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) התשס"א - 2000

תהליך הרישוי - לוח זמנים

6/03

8/00 

31.

בחירות

הנחיות היועמ"ש לקראת הבחירות הכלליות לכנסת

2/09

 

 

הנחיות היועמ"ש לקראת הבחירות לרשויות המקומיות

5/08

 

 

התנהלות הרשויות המקומיות בתקופת בחירות

4/08

 

 

הסכמים פוליטיים ברשויות המקומיות

 6/02

    *בנוסף כל חוזרי המפקח הארצי על הבחירות במשרד הפנים.  
32.

שונות מיוחדות

יועצת לקידום מעמד האישה

העדפת תוצרת הארץ

8/09
   

 

----------

פורטל כספי התמיכה של מרכבה

שמירת אסמכתאות על ביצוע תשלומים ברשויות המקומיות

חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון 13), התשס"ח-2008

הודעה על מתן מספרים ושמות לרחובות ובתים

-----------

7/09

   

הקמת מועצה להתנדבות

6/09

   

הנחיות למעבר לדיווח כספי בשיטה מצטברת

הרכב ועדת רכש במועצות המקומיות והאזוריות

מענק מותנה לשנים 2007-2012 - עדכונים לשחרור המענק

4/09

4/09

4/09

 

 

ביטול נוהל חלוקת כרטיסים לאירועי תרבות וספורט

חובת הפעלת אתר אינטרנט

1/09

1/09

 

 

הרכב וועדת רכש עירונית

1/09

 

 

עזבונות - בקשות מהוועדה הציבורית לכספים

1/03

 

 

הענקת כרטיסים לאירועי תרבות וספורט

6/08

 

 

כללים להשקעת עודפים זמניים שנצברו בקרנות לפיתוח ועודפים זמניים אחרים

4/08

 

 

כללים לקבלת מקדמה מחברה לאספקת שירותי גבייה

3/08

 

 

עשייה במקרקעין

3/08

 

 

אצילת סמכויות לממונים על המחוזות

2/08

 

 

בקרה על רישום במועד של התחייבוית לספקים ונותני שירותים

1/08

 

 

קבלת שטרות דחויים לפרעון חובות התושבים לרשויות המקומיות

1/08

 

 

קבלת שטרות דחויים לפרעון חובות התושבים לרשויות המקומיות

7/07

 

 

נוהל קיזוז חובות ברשויות מקומיות

7/07

 

 

הנחיות לטיפול במבנים בשיטת הפל קל

5/07

 

 

נוהל הפעלת הסמכות לפי סע' 206(ב) לפקודת העיריות אי אישור תקציב הרשות המקומית

4/07

 

 

נוהל חלוקת כרטיסים לאירועי תרבות וספורט

1/07

 

 

הנחיות להכנת מסגרת תקציב הרשויות המקומיות לשנת 2007

6/06

 

 

חוק עדכון כתובת התשס"ה - 2005

1/06

 

 

הקטנת הוצאות בגין תשלומי פנסיה

1/06

 

 

הנחיות להגשת תקציב 2006

1/06

 

 

נוהל הגשת תוכנית הבראה

1/06

 

 

נוהל הגשת תוכנית הבראה

2/06

 

 

יועצת למעמד האישה

8/05

 

 

ניהול מערכת החייבים

8/05

 

 

מימון באמצעות אשראי ברשויות מקומיות

7/05

 

 

צירוף משרד הפנים כצד ג' בתביעות השבה כנגד רשויות מקומיות

2/05

 

 

איסור מכירת משקאות משכרים לקטין

2/05

 

 

איסור מכירת מוצרי טבק לסוגיו לקטין

2/05

 

 

חוק הצהרת אמונים של חברי מועצת רשות מקומית (תיקוני חקיקה) תשס"ד - 2004

7/04

 

 

חוזר מנכ"ל מיוחד קידום תוכניות הבראה

6/04*

 

 

הנחיות ונהלים לעניין ביצוע פרויקטים בשיטת PPP שותפויות ציבוריות פרטיות כגון BOT  PFI

5/04

 

 

חלוקת כרטיסים לאירועי תרבות וספורט

1/04

 

 

חובת הוספת כיתוב בערבית בשילוט עירוני

1/04

 

 

נוהל הפעלת הסמכות לנתק מים

6/03

 

 

חוק הגבלת עישון במקומות ציבוריים

6/03

 

 

נוהל העסקת חברת גבייה

2/03

    נוהל ועדת מינהל השירות בעיריות 5/02
    הטלת עיקול על כספי מדינה על ידי רשויות מקומיות 1/02
   

נוהל מחיקת חובות

שימוש בנייר מכתבים של הרשות

מבנה אחד לתוכניות - מבא"ת

4/01

9/00

7/00 

   

תרגום מסמכים מהשפה הערבית

רשויות מקומיות - איסור קבלת טובות הנאה

2/00

3/99

33.

תכנון ובניה

התייחסות לשטח גזוזטרה בתוכנית

 

התחשבות בסיכונים סיסמיים בתוכניות מתאר ובתוכניות מפורטות

8/09

 

7/09

   

--------------

תקנות התכנון והבנייה:

1. תוכניות איחוד וחלוקה, התשס"ט-2009

2. נגישות לאנשים עם מוגבלות, תיקון התשס"ט-2009

3. בקשה להיתר, תנאיו ואגרות, תיקון 2009 - אגרות לחממות

4. היתר לעבודה מצומצמ, תיקון 2009 - טכנולוגיות פוטו-וולטאית

---------------

6/09
   

תקנות התכנון והבניה - הצבת מתקנים לאנרגיה סולארית

פטור מתשלום דמי היתר למינהל מקרקעי ישראל בגין בניית ממ"ד

4/09

 

 

דברי הסבר לתקנות התכנון והבניה בדבר אצירת אשפה וסילוקם ממבנים

דברי הסבר לתקנות התכנון והבניה בדבר בריכות שחיה

3/09

3/09

 

 

החזר הוצאות נסיעה לנציגי הארגון היציג בוועדות התכנון והבניה המקומיות

3/09

 

 

איסור גביית שכר טרחה בהתאם לתוצאות הליך שמאי מקרקעין

7/08

 

 

פרשנות תקנה 4(ט) לתקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתוכניות ובהיתרים), תשנ"ב - 1992

6/08

 

 

ניהול פרוטוקול והקלטת ישיבת מוסד תכנון

6/08

 

 

השתתפות תקציבית של מינהל מקרקעי ישראל בעלות תכנון

3/08

 

 

נוהל מינוי יועץ משפטי לוועדות מקומיות לפי סעיף 19 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה - 1965 - תחולה

3/08

 

 

דוחות ביקורת שנתיים בוועדות המרחביות לתכנון ובנייה

2/08

 

 

השתלמויות מפקחי בניה

2/08

 

 

דברי הסבר לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאי ההיתר ואגרות) (תיקון מס) תשס"ח - 2008 בדבר הנחיות בטיחות לאתרים ארכיאולוגיים ולמבנים היסטוריים

2/08

 

 

חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 80), התשס"ח - 2007

1/08

 

 

תקנות התכנון והבניה (פטור מאגרה להגשת עררים לוועדת ערר לפי סעיף 198 לחוק)(הוראת שעה) התשס"ז - 2007

6/07

 

 

תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות התשס"ז - 2007

6/07

 

 

תקנות התכנון והבניה פטור מסוגי בקשות מתחולת סעיף 149 לחוק)(תיקון), תשס"ז - 2007

6/07

 

 

תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות התשס"ז - 2007 הוראות בדבר מתקני תברואה

2/07

 

 

תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות התשס"ז - 2007 בדבר חיפוי קירות

2/07

 

 

הודעה בדבר אישור שינויים בהוראות למתקני תברואה (הל"ת), התש"ל - 1970 והפקדתם.

2/07

 

 

תקנות התכנון והבניה (סדרי הדין בוועדות ערר בעררים לפי סעיף 198 לחוק)(תיקון), התשס"ז - 2007

1/07

 

 

נוהל מינוי יועץ משפטי לוועדות מקומיות לפי סעיף 19 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה - 1965

1/07

 

 

דברי הסבר תקנות התכנון והבניה (הקמת מיתקן גז בלחץ נמוך מאד), תשס"ו - 2006

5/06

 

 

תקנות התכנון והבניה (הקמת מיתקן גז בלחץ נמוך מאד), תשס"ו - 2006

5/06

 

 

תקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתוכניות ובהיתרים)(תיקון), התשס"ו - 2006

5/06

 

 

דברי הסבר לתקנות חישוב שטחי בניה ושיעורי אגרות למתן היתר - החלפת התוספת השלישית

5/06

 

 

תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות (תיקון מס')  התשס"ו - 2006

5/06

 

 

דברי הסבר לתקנות התכנון והבניה סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית, סמכויות חוקר וסדרי עבודתו (תיקון), תשס"ו - 2006

4/06

 

 

דברי הסבר לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות (תיקון מס')  התשס"ו - 2006

4/06

 

 

דברי הסבר לתקנות התכנון והבניה (ערר בפני המועצה הארצית) (תיקון), התשס"ו - 2006

4/06

 

 

קביעת תוכנית כטעונה אישור בהתאם לסעיף 109 לחוק התכנון והבניה

4/06

 

 

דברי הסבר לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות תיקון להגדרות בנין גבוה ורב קומות  התשס"ו - 2006

4/06

 

 

תקנות התכנון והבניה (פרסום הודעה על הפקדת תוכנית על גבי שלט לפי סע' 89א לחוק)(תיקון) התשס"ו - 2006

4/06

 

 

דברי הסבר לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות )עדכון התוספת השלישית  התשס"ו - 2006

4/06

 

 

דברי הסבר לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות )(תיקון)  התשס"ו - 2006

3/06

 

 

מבנה אחיד לתכניות מתאר מקומיות ומפורטות - מבא"ת 2006

8/05

 

 

הוראות בעניין אספקת גז לבניינים בתקנות התכנון והבניה - עדכון וריענון הוראות

8/05

 

 

מינוי נציגי הרשויות לוועדות המחוזיות לתכנון ובניה

8/05

 

 

יועצים חיצוניים בוועדת לתכנון ובניה

7/05

 

 

בדיקת מעבדה מאושרת למתקני תברואה  - פיקוח על ידי הוועודת המקומיות - עדכון ורענון הוראות

5/05

 

 

תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (הוראת שעה), התשס"ה - 2005

3/05

 

 

תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון), התשס"ה - 2005

3/05

 

 

דברי הסבר לתקנות התכנון והבניה (בקשה להרשאה להקמת מבנה דרך) תשס"ד - 2004

12/04

 

 

דברי הסבר לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס'), התשס"ד - 2004

11/04

 

 

דברי הסבר לתקנות (הגשת ערר על סירוב לתת היתר או דחיית התנגדות והדיון בו)(ביטול), התשס"ד 2004

11/04

 

 

מסירת הודעה למתלוננים על החלטה שלא להעמיד לדין והודעה על זכות להגיש ערר

11/04

 

 

דברי הסבר לתיקון תקנות התכנון והבניה (התקנת מקומות חניה)(תיקון), התשס"ד - 2004

7/04

 

 

דברי הסבר לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (הוראת שעה) (תיקון מס'), התשס"ד - 2004

7/04

 

 

דברי הסבר לתקנות התכנון והבניה (פטור מחובת התקנת מנגנון פיקוד שבת במעלית), התשס"ד - 2004

7/04

 

 

נהלי עבודה וטיפול בנושאים כספיים בוועדות מרחביות לתכנון ובניה

7/04

 

 

פטור מתשלום אגרה לגבי בניה לצרכי ציבור - סעיף 59(ב) לחוק התכנון והבניה

6/04

 

 

החתימות הדרושות על גבי בקשה להיתר ומועד החתימה

6/04

 

 

התובעים בוועדות המחוזיות לתכנון ובניה

1/04

 

 

שינוי תוכניות של גורמים שעברו עבירות בניה

1/04

 

 

מתן רישיון עסק לעסק שאינו עומד בדיני התכנון והבניה

1/04

 

 

נוהל הוראות לתכנון וניהול מגרשי ספורט

1/04

 

 

מבנה אחיד להגשת תוכניות מבא"ת לפי חוק התכנון והבניה

4/03

 

 

תקנות התכנון והבניה (מסירת מידע), התשמ"ט - 1989

2/03

    ועדות מרחביות לתכנו ןובניה - נוהל קבלת עובדים ויו"רים ותנאי העסקתם 6/02
 

 

 

-

שינויים בהוראות למיתקני תברואה (הל"ת), התשס"ב-2002

נוהל הוצאת היתא בני למגורים במקרקעי ישראל

תקנון התכנון והבניה (סטייה ניכרת מתוכנית), התשס"ב -2002

תקנון התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)תיקונים מס' 2,3,4 והוראת שעה: בנייה במרווחים ומעבר לקו רחוב, הצמדה למדד, עיגול סכומים ושעורי אגרות

-

4/02
    תקנון התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ח-1970 + דיווח על בניה שלא כדין 3/02
    שילוט בדרכים 2/02
    מלחמה בתחנות הדלק הפיראטיות 1/02
   

יועץ משפטי לועדות מרחביות לאגודי ערים

יועצים משפטיים של ועדה מרחבית, יועצים משפטיים של איגוד ערים

3/01

2/01

   

-

בקשות לדחיית דיון בהליכים פליליים בשל הגשת בקשה להיתר או לתוכנית

שיקולים בהארכת מועדים ע"פ סעיף 197(ב) לחוק התכנון והבניה

תכניות בסמכות ועדה מקומית

-

1/01 
   

בניה בקרבת קווי חשמל - מתח עליון באזורים מבונים

9/00

   

-

רישום הערה בדבר הפקדת תכנית לחלוקה חדשה בפנקסי המקרקעין

הודעה למשרדי ממשלה על הפקדת תוכנית מתאר

תקנון התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970

-

 6/00
   

הטיפול במבנים מסוכנים/נטושים

זכויות המדינה במקרקעין מסוג "מתרוכה"

5/00
   

-

דלתות אש לחדרי מדרגות מוגנים בבניינים

שיהוי בטיפול בתיקי תביעה של הוועדות המקומיות לתכנון ובניה

סילוק פסולת בנין

חישוב שטח דירת מגורים לעניין תקנה 11(ב) לתקנות התכנון והבניה (סטיה ניכרת מתכנית), התשכ"ז-1967

-

4/00
   

תקנות התכנון והבניה (מסירת מידע), התשמ"ט-1989

פטור מתשלום אגרות בניה - בניה לצרכי רשות מקומית

1/00

5/99

    חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 31) תכנית לשימור אתרים, תשנ"א-1991 - קווים מנחים לפעולות השימור ברשויות המקומיות 4/99 

 

לנוחות הגולשים, צרפנו קישור לרשימת החוזרים וכן אפשרות לצפות בהם דרך קישור הבא:

<< חוזר מנכ"ל משרד הפנים - רשויות מקומיות >>

 

מילות מפתח: עורכי דין רשויות מקומיות , עורכי דין מוניציפלי , עורכי דין מוניציפאלי , עורך דין רשויות מקומיות, עורך דין שלטון מקומי , עורכי דין תכנון ובניה , עורכי דין ארנונה , עורכין דין נדל"ן , עורכי דין תמ"א 38 , תכנון ובניה עורכי דין , עבירות בניה , מקרקעין , הפקעה , פיצוי לפי סעיף 197 , התנגדות , ערר

קרא עוד »
שלב תוכן
מהירות מופרזת | תאונת דרכים | עורך דין תעבורה | פיצויי פיטורין | הלנת שכר | דיני עבודה | בלוג


פותח ע"י  Interdate Logo אינטרדייט בע"מ